Osuda uvođenja dodatnog zdravstvenog osiguranja

Aktualno 14. siječnja 2011.

Dodatno zdravstveno osiguranje

Dana 14. siječnja 2011. godine član Gradskoga odbora Gradske organizacije Foruma mladih SDP Rijeke Nazif Habibović i tajnik Gradske organizacije Sanjin Matijević održali su tiskovnu konferenciju na kojoj su govorili o najavi da se uvede dodatno zdravstveno osiguranje od strane Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje.

Na tiskovnoj konferenciji oštro je osuđena spomenuta “reforma” zdravstva kao potez koji krši Ustavom zagarantirana prava hrvatskih građana i vodi prema još većem raslojavanju hrvatskoga društva te koji pogoduje isključivo onim osobama dubljega džepa.

Izjavu za medije pročitajte u nastavku:

“Nažalost, ponovo smo svjedoci činjenice sadašnja državna vlast nema razumijevanja za socijalno ugrožene skupine, pa tako i uvođenjem dodatnog zdravstvenog osiguranja od strane Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje kojim ta ista vlast upravlja, izvršila je možda ne financijski, ali zasigurno moralni udarac na pacijente.

Uvođenjem dodatnog zdravstvenog osiguranja u sustav javnoga zdravstva, pacijenti će se dijeliti na one koji imaju i one koji nemaju, a sramotno je da u državnoj ustanovi onaj koji nema bude lošije tretiran od onog koji ima. Nismo li po Ustavu Republike Hrvatske svi jednaki?!

U hrvatske zdravstvene ustanove uložena je ogromna količina financijskih sredstava da bi se nabavila nova medicinska oprema, a nitko ne govori da je taj novac prikupljen od polica osiguranja SVIH građana, da bi sada ono što su zajedno kupili i bogati i siromašni osiguranici trebalo biti uskraćeno siromašnima.

Krajnje je nemoralno da u državi za koju se tvrdi da je razvijena u javnom zdravstvenom sustavu listu čekanja na pregled određuje dubina nečijeg džepa, a ne zdravstveno stanje nekog pacijenta.

Ovaj zakon kao da je legalizirao ono što smo do sada zvali mito i kada je bilo: plati da te pomaknu preko reda. Sada je tu ulogu sakupljača mita preuzela država.

Tretman u državnim bolnicama mora biti jednako dostupan svima i bez diskriminacije

Mi u Gradskoj organizaciji Foruma mladih SDP Rijeke smatramo da tretman u “državnim” bolnicama treba biti jednako dostupan za sve i bez mjesta za diskriminaciju.

Nemamo ništa protiv privatnih zdravstvenih osiguranja koje nude dodatne usluge u privatnim klinikama, ali javne zdravstvene ustanove ne smiju postati mjesto gdje će dva pacijena koja boluju od iste bolesti imati različitu njegu samo zato jer jedan ima novce, a drugi nema.

Ovaj potez svakako vodi prema još većem raslojavanju hrvatskoga društva te dodatno približava našu zemlju krugu zemalja neoliberalnog kapitalizma poput SAD-a, a on je samo jedan u nizu promašenih poteza podržanih ili iniciranih od strane sadašnje državne vlasti.

S obzirom da uvođenje dodatnog zdravstvenog osiguranja nije još provedeno, podsjećamo vladajuće da je Republika Hrvatska ustavno određena kao socijalna država te im stoga upućujemo najoštriji prosvjed i zahtjevamo da ovu sramotnu «reformu» zdravstva stopiraju prije nego što bude prekasno.”

S. M.