Promijeni Program: Drugi dio

Aktualno 24. listopada 2007.

Promijeni program drugi dio

Danas 24. listopada su članovi Foruma mladih SDP-a Rijeke na Korzu održali akciju Promijeni program drugi dio. Podijelili smo knjižice, bedževe i otvarače mladima i malo manje mladima koji su se zatekli na Korzu i koji nisu mogli odoljeti ritmovima novog vala koji su treštali iz zvučnika našeg razglasa. Svima sa kojima smo razgovarali rekli smo otprilike ovo:

Mladi su danas posebno marginalizirana, a razvojno najznačajnija društvena skupina. Sadašnja vlast provela je takvu marginalizaciju. Od Nacionalnog programa djelovanja za mlade koji je usvojen u Hrvatskom saboru 2002. se odustalo, Operativni plan za njegovo sprovođenje nije zaživio, institucionalna briga za mlade svedena je na odsjek “za djecu i mlade” unutar jednog ministarstva. Mladi se shvaćaju kao društveni problem, a ne kao društveni potencijal, o nama se govori prvenstveno u kontekstu ekscesa, delikvencije, ovisnosti – društvenih problema uopće.

Stav SDP-a jest da mladi nisu društveni problem, nego je pomanjkanje društvenog interesa za mlade društveni i politički problem. Ova vlast je povećala nedostupnost obrazovanja za mlade, ona je dopustila da stopa nezaposlenosti mladih od 32% bude jedna od najvećih u Europi (100 000 mladih nezaposlenih). Onemogućila je mladima samostalno rješavanje stambenog pitanja i zapošljavanja i isključila je mlade iz sudjelovanja u političkom odlučivanju o našoj i općoj društvenoj perspektivi. Pasivizacija i nezainteresiranost mnogih mladih za politiku samo je posljedica naše isključenosti iz politike i svih procesa donošenja političkih odluka.

Mladi sudionici u donošenju odluka

Kao što to čini u stranci, SDP će i u društvu osigurati mladima politički i upravljački prostor za sudjelovanje u donošenju odluka. To sudjelovanje ne shvaćamo samo kao “sektorsko” suodlučivanje mladih o mladima, nego i naše suodlučivanje o svim političkim pitanjima, jer su sva politička pitanja ujedno i pitanja naše budućnosti.

Cilj SDP-a je bitno povećati zaposlenost i vrednovanje rada mladih, što znači obvezivanje javnog i poticanje privatnog sektora na zapošljavanje mladih, od volonterstva s obavezom zapošljavanja i kvota za mlade pri samom zapošljavanju, do poreznih i drugih olakšica i stimulacija. To znači, uz osiguranje dostojnih uvjeta života, osigurati što veći udio mladih u gospodarstvu i poduzetništvu, to znači i otvaranje prema novim zanimanjima i znanjima koje donose mladi, prema pomlađivanju ukupne strukture zaposlenih kao glavnog uvjeta i poluge suvremenog razvitka.

Zalažemo se za sustav stambenog zbrinjavanja mladih, od socijalnih i javnih najamnih stanova do jamstava za stambene kredite bez učešća za kupnju prvog stana mlade obitelji.

Zalažući se za aktivno sudjelovanje mladih u procesima odlučivanja, SDP će pokrenuti zakonodavna, upravna i druga rješenja koja će i neposredno osigurati odgovarajuću institucionalnu potporu takvom uključivanju, od Savjeta za mlade s osposobljenim Uredom za mlade na razini države, do Savjeta i Vijeća mladih na razini regionalne i područne samouprave.

V. B.