Članci s oznakom ‘dan djetetovih prava’

  • Javna tribina povodom Dana djetetovih prava

    Dan djetetovih prava Savjet za civilno društvo SDP Rijeke i Forum mladih SDP Rijeke dana 20. 11. 2008. godine organizirali su javnu tribinu za Dan djetetovih prava. Tako se došli do informacije da u Primorsko-goranskoj županiji imamo 30 udomiteljskih obitelji, dok ih je na području Rijeke 24. Prema podacima Centra za socijallnu skrb u Rijeci […]