Obilježen Youth Action Day 2017. godine

Aktualno 19. svibnja 2017.

Youth action day 2017. godine

Forum mladih SDP Rijeke obilježio je Youth action day 2017. godine dijeljeći mladima na riječkome Korzu promotivne materijale vezane uz Plan za mlade na razini Europske Unije.

Plan za mlade

Riječ je o akciji kojim mlade socijaldemokratkinje i socijaldemokrati žele promovirati Youth plan – Plan za mlade na razini Europske unije kojim se žele unaprijediti kvaliteta i pristup obrazovanju, Erasmus za sve, dostojanstveni poslovi, dječja prava i pristup kulturi za mlade. Više možete pročitati ovdje: http://www.youthplan.eu/en

Fotogalerija: https://www.facebook.com/fm.rijeka/posts/1877751055818367

K. Č.