Plenum FM SDP Rijeke

Plenum je tijelo Gradske organizacije Foruma mladih SDP Rijeke koje čine svi njeni članovi, a koje osmišljava i razrađuje aktivnosti koje se provode te za iste određuje odgovorne osobe i njihov redoslijed odvijanja.

Sjednice Plenuma sazivaju se najmanje jednom u dva mjeseca, osim u mjesecima srpnju i kolovozu.

Ovim vidom aktivnog sudjelovanja cjelokupnog članstva Gradske organizacije želi se potaknuti kreativnost i kritičko razmišljanje članova, kako bi cjelokupni rad riječkoga Foruma mladih bio što kvalitetniji i raznovrsniji po pitanju tema i problematika koje se raspravljaju.