U FM SDP Rijeke

ivana prica

Ivana Prica

PREDSJEDNICA GRADSKE ORGANIZACIJE FORUMA MLADIH SDP RIJEKE

Biagio Mazzone

POTPREDSJEDNIK GRADSKE ORGANIZACIJE FORUMA MLADIH SDP RIJEKE

Predsjednik Savjeta mladih Grada Rijeke

Carmen Aji

ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA GRADSKE ORGANIZACIJE FORUMA MLADIH SDP RIJEKE

Valentino Klarić

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA GRADSKE ORGANIZACIJE FORUMA MLADIH SDP RIJEKE

Eugen Podobnik

TAJNIK GRADSKE ORGANIZACIJE FORUMA MLADIH SDP RIJEKE

Članovi Gradskoga odbora Gradske organizacije Foruma mladih SDP Rijeke

Karlo Anić
Klara Car
Lorena Jardas
Dino Jelenić
Luka-Karlo Kauzlarić
Valentino Rački
Lovro Šegota
Milan Vucelić