O nama

Gradska organizacija Foruma mladih SDP Rijeke je interesno-politički oblik organiziranja mladih koji djeluju u okviru Socijaldemokratske partije Hrvatske – Gradske organizacije Rijeka. Članstvo u SDP nije uvjet za članstvo u Forumu mladih SDP.

Svojim radom i djelovanjem Gradska organizacija Foruma mladih SDP Rijeke ostvaruje ciljeve i programska načela Socijaldemokratske partije Hrvatske prema mladima od šesnaeste do tridesete godine života na području Grada Rijeke.