Tiskovna konferencija o najavljenom Zakonu o plaćama državnih službenika i namještenika

Aktualno 10. siječnja 2018.

Novi Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika

Dana 10. siječnja 2018. godine predsjednik Gradske organizacije Foruma mladih SDP Rijeke Kristian Čarapić i tajnik Gradske organizacije Ivan Kanjer održali su tiskovnu konferenciju na temu najave da se donosi Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika čije odredbe Vlada Republike Hrvatske ima u planu primjeniti i na javni sektor. Smatramo da najavljene promjene idu na štetu običnih radnika, a pogotovo uzmijaući u obzir da bi se to odrazilo na javne službe poput prosvjete i zdravstva. Posebno naglašavamo kako su mladi u tom pogledu isto uvelike zakinuti pošto će zbog nedostatka radnog iskustva na određenim poslovima zasigurno dobivati loše ocjene te neće biti sigurni na radnom mjestu, a ujedno će im i primanja biti nesigurna i manja što im Republiku Hrvatsku neće činiti zanimljivom za život i rad pod ovakvim uvjetima.

Poveznica na Facebook album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1992145184378953.1073741892.1528103367449806&type=3

Izjavu za medije pročitajte u nastavku:

Kao što je poznato, u najavi je novi Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika koji donosi stavke koje smatramo vrlo upitnima i nadasve štetnima. Štoviše, pogotovo nas zabrinjavaju i najave da bi se naknadno iste odredbe također primijenile i na prosvjetne djelatnike, zdravstvene i na mnoge druge zaposlene u javnom sektoru. Navedene bojazni potkrepljuje Nacionalni program reformi Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu gdje je navedeno da će se novi sustavi plaća za državne službenike proširiti i na šire javne službe do kraja 2018. godine.

Sustav ocjenjivanja radnika od strane nadređenih, kako se najavljuje da bi se implementirao, smatramo neprihvatljivim, i to iz nekoliko razloga. Nažalost, brojni nadređeni ili nemaju nikakvo iskustvo vezano uz sam posao kojim rukovode ili su preko veza zaposleni i postavljani na određene rukovodeće funkcije. Po ovome sistemu, samo će povlaštena elita također zaposlena preko kuverte, stranačkih iskaznica ili pupčane vrpce biti sigurna za posao i dobivati visoke ocijene (čime će si osiguravati veću plaću i sigurno zaposlenje), dok će ostali biti izloženi iznimnoj opasnosti da olako dobiju raskid ugovora/otkaz, pa i onog na neodređeno. Stoga, svi bi postali zaposleni na određeno u jednu ruku.

Način ocjenjivanja

Nadalje, problem je i određeni postotak ocjena koje se mogu dodijeliti radnicima što također ograničava broj zaposlenih koji mogu dobiti veću ocjenu, a takve ocjene zasigurno  će dobiti oni u prijateljskim ili rodbinskim vezama s nadređenima. Time bi došlo do velikog nezadovoljstva radnika, poljuljanih međuljudskih odnosa i demotivacije. Također, u većim sustavima nadređeni niti mogu znati učinak svakog radnika i dati objektivnu ocjenu jer su ili dislocirani od radnih mjesta radnika (npr. ured – terenski rad), ili jer nemaju dovoljno radnog iskustva na poslu kojim rukovode i kojeg ocjenjuju te ne poznaju praktične specifičnosti posla. Stoga, smatramo da je ovo savršen način da se smjesti otkaz radniku koji svojim trudom i radom ”ugrožava poziciju” nekom nadređenom na način da bi mogao napredovati, što znači sama mogućnost napredovanja skoro da više ne dolazi u obzir zbog nižih ocjena koje se ciljano mogu davati radniku da ga se sabotira i demotivira.

Potencijalni mobing

Nadalje, smatramo da nadređeni, ili poslodavac, ovim načinom mogu namjerno nad radnicima vršiti mobing, ucjenjivati ih ili im postavljati određene uvjete kao ne bi dobili niže ocjene. Također, tko će ocjenjivati šefove koji ocjenjuju radnike? Opet ili oni koji ih ne znaju, ili pak prijatelji s viših funkcija. Stoga, uvjerenja smo da sustav ocjenjivanja naspram kojeg će ovisiti plaća radniku nije pravedan prvenstveno iz razloga što subjektivna procjena igra preveliku ulogu te što zbog različitih poslovnih uvjeta i specifičnosti među istom grupacijom radnika u različitim radnim okolinama ne može postojati objektivna procjena učinkovitosti određenog radnika. S obzirom da objektivnost nije zagarantirana, sustav ocjenjivanja u ovom obliku se ne smije implementirati, dokle god postoji subjektivni faktor u samom ocjenjivanju.

Dodaci na plaću

Jedan od izrazito zabrinjavajućih problema koji smo uočili je taj da bi se prema najavama ograničilo dodatke na plaću koju radnici dobivaju. Ne samo dodaci na staž, već posebice zabrinjava najava ukidanja dodataka na posebne uvjete rada, što bi za neke struke bilo izrazito nehumano. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić navodi kako neće doći do smanjenja plaća, međutim, potrebno je napomenuti da plaću ne sačinjava samo osnovica već i njeni dodaci na uvjete rada, staž, smjenski rad i sl., što bi praktički značilo smanjenje plaće ukidanjem nekih od navedenih dodataka. Štoviše, prema najavama radnik bi čak mogao u konačnici zbog loše ocjene imati i manju plaću od početne, čak i oni s dugogodišnjim radnim stažom.

Ograničavanje rada sindikata

Također, zabrinjava nas najava da bi se ograničavanjem dodataka na plaću ograničile i mogućnosti sindikalnih pregovora, što bi neposredno paraliziralo rad samih sindikata koji se ne bi mogli boriti za bolja prava i uvjete rada, već bi postali neefektivni alat radnicima pošto ga se ne bi koristilo za zaštitu radničkih prava upravo iz straha od loše ocjene, ili na kolektivnoj razini smanjenjem tih prava. Stoga, pitamo se je li ovo ograničavanje prava radnika i jedan od načina da se ograniči rad raznih sindikata na način da se ograniči mogućnost kolektivnog pregovaranja i tako učini sindikate formalno neefektivnima?

Pljuska radnicima

Smatramo da su ovakve najave Zakona djelomično i pljuska i poniženje radnicima koji su ostali u Republici Hrvatskoj, umjesto da se stimulira i poboljša radne uvjete radnika. Ovakav najavljeni sustav, ukoliko se implementira, ne vidimo kao mehanizam za pozitivnu stimulaciju i motivaciju radnika, već savršen način za ograničenje rada sindikata, mobing i ucjenu radnika te osiguravanje radnih mjesta podobnima.

Nepravedan sustav ocjenjivanja

Napominjemo kako veliki broj različitih tvrtki i danas imaju svaka svoj svojevrsni sustav ocjenjivanja i mehanizama kontrole radnika. Postoji mogućnost žalbe na određenog radnika od strane kolega ili krajnjeg korisnika kojemu se usluga pruža, a to se može evidentirati, kao i voditi evidencija uspješno odrađenih poslova i zadataka po pravilu službe te naspram takvih parametara i dalje nastaviti provoditi stimulaciju radnika bonusom na plaću, dodatnom plaćom ili slobodnim danima, tj. nekim drugim od mnogobrojnih načina stimulacije, pa uključujući i samo povećanje osnovice plaće zaslužnom-nagrađenom radniku.

Potreban jednostavniji i pravedniji sustav

Također, istom metodikom koja se danas može koristiti, ukoliko radnik ima negativne komentare/pritužbe od klijenata ili kolega, nije položio potrebne obnove licenci potrebnih za rad ili se utvrdi da ne obavlja posao sukladno pravilima službe i sl., kao i za kršenje ugovora, isti može dobiti opomenu ili izravno otkaz ugovora o radu. Stoga, smatramo da svi ti nadređeni koji bi provodili ocjenjivanje i danas jednostavnijim i pravednijim sustavom mogu ukazati na nedostatke radnika kojeg se ili upozorava/educira da bolje izvršava radne zadaće, ili mu se u konačnici uručuje otkaz ugovora o radu.

Nepotrebna dodatna administracija

Uvođenjem najavljivanih stavki u Zakon svakako bi se znatno povećala i administracija vezana uz sustav ocjenjivanja te stvorile mnogobrojne računovodstvene komplikacije i štete po radnika s raznovrsnim kategorijama i razredima u kojima bi radnik bio naspram ocjene. Nesumnjivo bi se u takvoj podjeli platnih kategorija i podkategorija potkrale brojne pogreške po štetu radnika te bi sigurno radnik dobivao u konačnici i manje od i ovako umanjene plaće nakon što mu se oduzmu razni dodaci. Po primjeru Centralnog obračuna plaće (COP-a) u zdravstvu za kojeg je utvrđeno da nije dobro obračunavao stavke plaće, vidimo kako je takav sustav teško kontrolirati, pa se pitamo što bi bilo kad bi se uvele sve najavljene kategorije i podkategorije za više desetaka tisuća radnika.

Novi egzodus radne snage

Svime navedenim zasigurno bi došlo do suprotnog efekta od onoga koji se predstavlja kao cilj ovoga Zakona te se otvaraju prevelike mogućnosti manipulacije i iskorištavanja nekvalitetnog sustava u korist jedne povlaštene grupe naspram druge u nepovoljnoj poziciji. Zaključujemo, provede li se ova najava u sektorima zaposlenih u državnim i javnim službama, nesumnjivo će se stvoriti uvjeti za dodatno iseljavanje iz Hrvatske i nestat će posljednji tragovi nade za pravičnost i poštenu plaću te posljednja prava radnika. Posebno naglašavamo kako su mladi u tom pogledu isto uvelike zakinuti pošto će zbog nedostatka radnog iskustva na određenim poslovima zasigurno dobivati loše ocjene te neće biti sigurni na radnom mjestu, a ujedno će im i primanja biti nesigurna i manja što im Republiku Hrvatsku neće činiti zanimljivom za život i rad pod ovakvim uvjetima.

Podrška radnicima

Bude li se provodilo ove najave, spremni smo podržati i pružati podršku svim sindikatima i organizacijama koji se uključe u borbu za zaštitu radničkih prava. Apeliramo na Vladu i radnu skupinu da ovakve nepravične odredbe ne stavljaju u nacrt Zakona, već da, prilikom izrade, naprave Zakon koji je dostojan radnika, Zakon koji će mu omogućiti da poštenim radom i sigurnim zaposlenjem zaradi za svoju obitelj i kruh na stolu. Baš poput država koje mu to omogućavaju, a gdje se naši građani iseljavaju kad im se učine ovakve nepravde i oduzimaju prava kao što se u ovom prijedlogu najavljuje.

K. Č.